تشخیص دستگاه های متصل به مودم وایرلس

پیدا کردن افرادی که به وایرلس مودم متصل شده اند و قطع دسترسی آنها دغدغه افرادی است که مورد هک وایرلس قرار گرفته اند. در این پست به آموزش نحوه یافتن دستگاه های متصل شده به مودم میپردازیم.

خواندن ادامه